A PEDAGÓGUSOK KULCSSZEREPE A LEMORZSOLÓDÁS ELLENI MUNKÁBAN

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő
„Pedagógus Műhely 6.” három fontos online programot tartalmazott.

Pedagóguskompetenciák fejlesztése program helye az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában elnevezésű online műhelymunkára 3 pedagógusunk kapott meghívást, mint előadók.

A műhelymunka célja a Pedagóguskompetenciák fejlesztés

- helyének, szerepének megismerése az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában,

- a képzés során elkészített feladatokban ismertetett egyedi, intézményi helyi értékek bemutatása, azok megismerése,

- az intézmények közötti értékcsere, hálózati együttműködések erősítése és támogatása.

Battáné Tóth Krisztina előadásában az anyanyelvi, a matematikai, a természettudományos és technikai  kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit mutatta be konkrét gyakorlati példákon.

Gulyás Istvánné prezentációja a hátrányos helyzettől a rezilenciáig vezető utat ismertette a résztvevőkkel.

Péterné Sallai Andrea az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséről tartott előadást.

 

Tanulói motiváció és hatékony együttműködés a szülőkkel (fókuszban az SNI és a BTMN tanulók lemorzsolódásnak megelőzése) elnevezésű online műhelymunkán Halászné Mitró Csilla gyógypedagógusunk vett részt.

A műhelymunka célja a tanulói lemorzsolódás megelőzését elősegítendően

- tanulók motiválását segítő intézményi gyakorlatok megismerése,

- a szülőkkel való hatékony együttműködés intézményi gyakorlatainak megismerése,

- az intézmények közötti értékcsere, hálózati együttműködések erősítése és támogatása.

 

Az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” elismerés és helye az ILMT alapú komplex intézményfejlesztés folyamatában elnevezésű online műhelymunkára Molnár Tiborné  intézményvezető és Halászné Mitró Csilla az ILMT munkacsoport vezetője kapott meghívást.

A műhelymunka célja az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” címet elnyert feladatellátási helyek eddig elért eredményeinek rövid összefoglalása, bemutatása, valamint a regionális szakmai kapcsolatok további erősítése és támogatása, intézményközi értékcsere megvalósítása volt a befogadó nevelés érdekében.

Molnár Tiborné intézményvezető prezentációjában bemutatta az iskolát, a #Kalandrafel! program iskolai megvalósítását, valamint a program adaptálhatóságát és újraértelmezését.

300 iskola vett részt az EFOP-3.1.5. projektben és közülük választották ki azt a 20 iskolát, akik az „Együtt a korai iskolaelhagyás ellen” címet elnyerték. Büszkék vagyunk arra, hogy mi is a 20 iskola között vagyunk!

 

Dokumentum

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright