A LEGO NEMCSAK JÁTÉK!

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

 

A problémamegoldó képességünk a mindennapi életünkben nagy jelentőséggel bír, ezért szükség van a  matematikai kompetencia fejlesztésére. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése szorosan összefügg egymással. Amire építhetünk, az  a tanulók érdeklődése,  kíváncsisága, előzetes tudása, motivációja, attitűdjei.

Iskolánkban is nagy figyelmet fordítunk a kompetenciák fejlesztésére. Az alsós osztályokban szívesen használjuk ehhez a LEGO-t, mert a gyerekek nagyon szeretik, játékként élik meg vele a tanulást is. A kompetencia fejlesztő matematika órákon gyakran csoportosan dolgoztak a gyerekek. Az interaktív tábla és a  LEGO elmaradhatatlan az órákon.  A meglátogatott órán  a műveleti sorrendet gyakorolták, majd síkidomokat alkottak végül tört részeket raktak ki a LEGO seftségével.

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright