A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA

TISZTELET AZ EMBERNEK ÉS EGYMÁS KULTÚRÁJÁNAK

 

A Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából az Emlékközpont oktatási csoportja által készített online, ismeretterjesztő tartalmak váltak elérhetővé az Emlékközpont felületein.

Január 27-én rendhagyó online tanóra keretében a holokauszt során elpusztult két magyar író, Szerb Antal és Radnóti Miklós tragikus sorsával ismerkedhettünk meg.

A  Holokauszt Nemzetközi Emléknapja lehetőséget ad arra, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a tiszteletet minden ember iránt. Számos olyan programunk van, mely  a toleranciára, a másság tiszteletére és az értékek felismerésére tanítja tanulóinkat. A Cigány Interkulturális Oktatás általános céljai között is szerepel az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való alkalmazási képességének kialakítása. Vannak olyan emberek, akik tetteikkel kivívják a tiszteletünket. Van, amikor tiszteletünk nem a teljes embernek szól, hanem csak kimondottan egy tettének. A tisztelet alapvető kellene legyen a világ minden élőlényével szemben, kezdve természetesen saját magunkkal. Fontosnak tartjuk a „saját én” keresését. Fogadja el magát mindenki olyannak, amilyen; természetesen törekedjen a rossz tulajdonságok megváltoztatására, a jó tulajdonságok erősítésére. Tiszteljük magunkat! Ha azonban a saját magunk iránti tiszteletünk nincs meg, még nehezebb más emberek iránt tiszteletet tanúsítanunk.

A tiszteletadás gyerekkorunkból indul. Attól függ, hogy elsajátítottuk-e, hogy gyerekként irányunkban mennyi tiszteletet fejeztek ki és mit láttunk szüleinktől, tanárainktól, a bennünket körülvevő felnőttektől - mennyire tisztelik egymást, embertársaikat és persze minden élőlényt a világban.

A tisztelet nem más, mint egy belső hozzáállás másokhoz, a világhoz, önmagunkhoz.

Azt jelenti, hogy mindannyian emberek vagyunk, azonos szinten, ezért nincs jogunk ítélkezni egymás felett.

A multikulturális nevelés során alkalmat kell teremteni a toleranciára való képességek kialakulására. Ezt nagymértékben segítheti a kulturális sokféleséget elismerő, befogadó intézményi környezet, mely kedvező hatással lehet a tanulók motiváltságára is, elősegítve ezzel iskolai előrehaladásukat.

Mi erre neveljük tanulóinkat!

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright