20 év

„Hej azóta húsz esztendő telt el

Megrakodva búval és örömmel...

Húsz esztendő...”

 

Molnár Tiborné, - a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója – 5. igazgatói ciklusát kezdte meg a 2021/22. tanévben.

Év végén 20 éves vezetői munkáját megköszönte a nevelőtestület, az iskola közalkalmazotti közössége és Taktakenéz Önkormányzata is. Az újabb 5 éves pályázatát az EMMI támogatta, így 21. alkalommal nyithatta meg az intézmény vezetőjeként a tanévet és köszönthette a 25 új 1. osztályos tanulót az iskolában.

Pályázatából a következőket emelte ki:

„Az a célom, hogy a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola  egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen dolgoznak a tanárok és a technikai dolgozók, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést kapják. Terveim megvalósításához kiegyensúlyozott, harmonikus munkahelyi légkörre van szükség, ahol a nevelőtestület céljai találkoznak a diákok érdekeivel. Iskolánk eddig is sikeresen igazodott a változó környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez és a továbbiakban is ez a célom.  Vezetői koncepcióm megújulási fókuszában továbbra is a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése áll.

Rövid- illetve hosszútávú terveimet pályázati programomban pontosan megfogalmaztam. Ha ezeket néhány mondatban kell összegeznem, a következőket emelem ki:

  • Fontosnak tartom, hogy egyetlen gyermekről se mondjunk le (felzárkóztatás!) és minden gyermekben találjuk meg az értéket (tehetséggondozás!).
  • Élményszerű tanulással, IKT eszközök, digitális feladatok széleskörű alkalmazásával érjük el, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, csökkenjenek a hiányzások, ne legyen lemorzsolódás, ezáltal javuljanak a tanulmányi eredmények és a kompetencia mérések eredményei.
  • Mindezek következtében a tanulókat olyan ismeretek birtokába juttassuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban.

A célok eléréséhez elengedhetetlen a partnerkapcsolatok erősítése, -  különös tekintettel a családokkal való kapcsolattartásra - és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése. Így két fontos program kidolgozását is célul tűztem ki: „Legyen öröm a tanulás!” motivációt fejlesztő komplex program kidolgozása és a nevelőtestület rugalmas megküzdőképességének fejlesztése érdekében egy „Szervezetfejlesztési program” kidolgozása.

Bízom benne, hogy a jó légkörben, támogatottságban végzett munka tanítványaink teljesítményében is folyamatos minőségi javulást fog eredményezni.

Célom, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.”

 

 

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright